• Proje analizi,
  • Mevcut durum analizi ve ülke, eyalet, şehir ölçeğinde strateji belirleme,
  • Akıllı ulaşım sistemleri ulaşım ağı mimari ve uygulama plan hazırlığı,
  • Elektronik ücret toplama şartnamesi ve tarife hazırlığı,
  • Eğitim materyalleri ve teknik rapor hazırlama,
  • Optimizasyon